Årsmöte 2024

Gott Nytt 2024 från Föreningen För Brickbandens Bevarande!

Vi ser fram emot ett bra brickbandsår och börjar med att kalla till Årsmöte söndagen den 28 januari kl 14 på Café SöderBönor, Västerlånggatan 6, 386 50 Mörbylånga, Öland. Vi träffas kl 13 och fikar (egenbetalning).
Verksamhetsberättelse för 2023 kan läsas på museets hemsida, här: http://detnya.brickbandmuseum.se/verksamhetsberattelse-2023/
TACK för allt stöd vi har fått! Medlemsavgift för 2024 är 75kr och ska betalas innan årsmötet: swish till Christer Lindquist 070-2558269. Hoppas du vill vara med igen – brickbanden är en del av vårt gemensamma kulturarv.
Bästa brickbandshälsningar från FFBB
genom Ordförande Malene Langborg
tel. 0723300465 – ffbb@brickbandmuseum.se

– – –
Dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justeringspersoner
5 Årsmötets behöriga utlysande
6 Verksamhetsberättelse 2023
7 Revisionsberättelse 2023
8 Verksamhetsplan 2024 och budget..
9 Behandling av motioner och styrelsens förslag
10 Fastställande av medlemsavgift
11 Diverse
12 Mötets avslutande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *