Kallelse till årsmöte i FFBB!

KALLELSE till ÅRSMÖTE i FFBB!
Föreningen För Brickbandens Bevarande håller 1:a ordinarie årsmöte Söndagen den 29 januari 2023 och DU är välkommen! Betala årsavgift 2023 nu eller på mötet: swisha 50kr till kassör Christer på 0702-558 269
Mötet äger rum på Café SöderBönor, Västerlånggatan 6, 38650 Mörbylånga kl 14. Vi äter lunch tillsammans på caféet kl 13 för egen räkning. Bor du långt ifrån Öland, kan vi ev ordna att du är med via Zoom. Skriv i så fall.
Dagordning ses nedan! Hoppas på en skön eftermiddag i kärlek till kulturskatten brickband!
/Styrelsen för FFBB
Ordförande Malene, tel 072-33 00 465, info@brickbandmuseum.se

-o-

Dagordning, årsmöte för FFBB

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Verksamhetsplan och budget 2023
 11. Behandling av motioner och styrelsens förslag
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Diverse
 14. Mötets avslutande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *